Nieuwlarenweg

Laren

De opdracht van de woningbouwvereniging bestond eruit een plan te maken voor courante woningen en het pand terug te brengen in de oude stijl.

Laren is van oorsprong een boerendorp, waar in de negentiende eeuw veel huisweverij werd uitgeoefend. Deze vier aaneengesloten wevershuisjes dateren uit het tweede kwart van de negentiende eeuw en zijn een rijksmonument. Kenmerkend is dat de woningen van elkaar zijn gescheiden door bouwmuren op onregelmatige afstand van elkaar, waardoor de deze niet allemaal even groot zijn. De woningen op de koppen worden ontsloten aan de achterzijde.

Het pand had funderingsproblemen en verkeerde in slechte bouw- en woontechnische staat. Aan de achterzijde een wirwar van uitbreidingen, die door de bewoners zelf in de lange tijd dat zij er woonden waren bijgebouwd. Doel was de bewoners daarbij te betrekken. Zij kregen de kans terug te keren in hun vernieuwde woning en hebben daar alle gebruik van gemaakt.

Hoofdopzet van het plan was de sloop van de achterbouwen, funderingsherstel en cascoverbetering van het hoofdgebouw. Alle woningen krijgen een nieuwe achteraanbouw, die per woning verschillend is ingevuld.

Door de badkamers op de begane grond te situeren is elke woning levensloopbestendig. De woningen hebben één of twee slaapkamers op de verdieping en zijn flexibel indeelbaar op de begane grond. Bij elke woning was op een andere manier behoefte aan uitbreiding. In deze aanbouw, op het noorden, zijn de ruimtes extra hoog door de de kap erbij te trekken; met een daklicht op het zuiden krijgen zij direct zonlicht.

De gevels van het monument zijn opnieuw gevoegd en de ramen en luiken hersteld. De woningen zijn geïsoleerd aan de binnenzijde van de gevels en beide zijde van de bouwmuren. Het dak is vrijwel geheel vervangen. Aan de achterzijde zijn vijf nieuwe dakkapellen geplaatst. Dakgoten zijn weggelaten, zoals oorspronkelijk bij dit soort huizen.

De aanbouw heeft een zadeldak, als het voorhuis, gedekt met nieuwe, vlakke, keramische pannen. De gevel is bekleed met houten latten, als van een traditionele schuur. De kopgevels van de aanbouw staan een flinke maat vrij van de kopgevels van het monument, zodat duidelijk de hiërarchie van de volumes zichtbaar is. Met de hagen en het grind in de voortuinen voegt het monument zich weer naadloos in het Larense.

Project
Restauratie / renovatie 4 wevershuisjes;
rijksmonument
Locatie
Nieuwlarenweg 2-8,
Laren NH

Bruto vloeroppervlak
450 m²

Opdrachtgever
Woningbouwvereniging Laren

Ontwerp – uitvoering
2009 – 2012

Bureau
Archivolt Architecten

Team
Philip Breedveld, Paul van Eymeren

Meer projecten

Vondelstede

Herontwikkeling van het verpleeghuis aan het Vondelpark, vroeger bejaardenverzorgingstehuis Maria Sophiaoord.
Delen: