Metaalbuurt

Apeldoorn

Dit wijkje vormde een hechte gemeenschap. Zorgvuldige renovatie en vernieuwing in een beschermd stadsgezicht heeft ertoe geleid dat het karakter en de sociale structuur van de wijk is behouden en nieuwe woningtypes zijn toegevoegd.

De wijk is in de jaren ’10 en ’20 ontworpen door architecten Wegerif (de woningen rond het platsoen) en Klosters (de rest). De buurt bestaat uit kleine tweekappers in veel verschillende types op grote erven van 300 – 500 m2, bedoeld voor de teelt van eigen groente.

De buurt bestond uit merendeels oude bewoners, die generatie op generatie in de buurt en soms zelfs in hetzelfde huis wonen. De wijk was eind jaren ‘90 sterk verouderd. Om ouderen te behouden in de wijk was een appartementengebouw nodig. Restauratie was niet haalbaar als huurwoning. Een deel van de woningen is daarom vervangen en de meeste gerenoveerde woningen zijn verkocht. Door de kleuren en materialen van de nieuwe delen goed af te stemmen op de monumentale, en door eenheid in de maaiveldinrichting, is de wijk een geheel gebleven.

118 woningen zijn gerestaureerd. De kleine woningen van plm. 65 m2 zijn uitgebreid met achteraanbouwen met keuken, slaapkamers en sanitair. Hierdoor zijn ze zeer geschikt als seniorenwoningen in de kleine variant (7 meter uitbouw) en voor gezinnen in de grote variant (11 meter uitbouw).

Voor de nieuwbouw was de verkaveling van Klosters uitgangspunt. Het plan kent verschillende types twee- en drieslagen en L-vormige tweekappers. De nieuwe gezinswoningen in de huursector hebben een lage dakrand aan de voorgevel, waarmee de schaal relatief klein blijft. Met hun verticale dakkapellen en door voor de materialisatie van dak en voorgevel hetzelfde materiaal te kiezen, krijgen ze een statig en modern voorkomen. Voor de Van den Bent Stichting is een vier- en een drieslag ingericht voor 2 woongroepen verstandelijk beperkte jong volwassenen.

Een aantal woningen aan de Aluminiumweg is vervangen door een appartementen-complex voor senioren. De galerij op het noorden is grotendeel met glazen panelen afgeschermd, waardoor een aangename buitenzone is ontstaan, passend bij de doelgroep van ouderen.

Project
Restauratie en uitbreiding 118 woningen;
nieuwbouw 28 woningen, 14 appartementen voor verstandelijk beperkt jong volwassenen en 43 appartementen voor senioren met parkeergarage
Locatie
Houtweg, Staalweg, Koperweg, Bronsweg, IJzerweg, Aluminiumweg, Apeldoorn

Opdrachtgever
De Goede Woning, Apeldoorn

Ontwerp – uitvoering
2000 – 2008

Architectenbureau
HM Architecten

Architecten
Will Weerkamp, Hans Zijlstra, Philip Breedveld

Meer projecten

Vondelstede

Herontwikkeling van het verpleeghuis aan het Vondelpark, vroeger bejaardenverzorgingstehuis Maria Sophiaoord.
Delen: