Korthagenhuis

Amsterdam-Noord

Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor vernieuwing van de bestaande flat en verdichting van de locatie.

Het programma bestaat uit verpleeghuiszorg, ouderenwoningen en voorzieningen. In het ontwerp wordt dit programma ingezet voor een positieve impuls voor de buurt.

Het huidige Korthagenhuis, dat verzorging aan ouderen biedt, moet worden aangepakt vanwege de slechte technische staat van de gevels. Bovendien moet het worden aangepast aan de toekomstige zorgvraag: woongroepen voor psychogeriatrische bewoners.

In de studie, uitgevoerd in samenwerking met de stedenbouwkundige van de gemeente, is onderzocht hoe aan de bestaande flat een bouwblok kan worden toegevoegd. Vraag was of het casco van de flat behouden kon blijven voor herontwikkeling of dat de flat beter in zijn geheel kan worden vernieuwd. De aanpassing van de ontsluitingsstructuur, geringe flexibiliteit met beperkte verdiepingshoogte en problematische aansluiting aan de nieuwbouw zijn de belangrijkste overwegingen om te kiezen voor volledige herontwikkeling.

In het structuurontwerp wordt de flat met 2 verdiepingen verhoogd en gecombineerd met een laagbouw vleugel tot een asymmetrisch bouwblok. Op de verdieping ontstaat een driehoekige hof. Onder de hof bevinden zich bergingen, fietsenstalling, installaties en parkeren. Aan de buurtstraat Van Heekweg zijn, op het zuiden, de voorzieningen gepositioneerd, zoals een buurtkamer, fietsenmaker of horeca en mogelijk ook een gezondheidscentrum. Goed zichtbaar en met verbetering van de openbare ruimte door de bergingen van de buren onder de hof te situeren en doortrekken van de Amerbos voor het gebouw langs.

De vier stuks PG-woongroepen per verdieping zijn gesitueerd op de eerste en tweede verdieping, met de hof als gemeenschappelijke tuin. De zorg heeft eigen entrees, direct gekoppeld de groepen, die elk hun eigen adres hebben. De bewoners kunnen verschillende circuits lopen rond de hof en/of in de groep.

De appartementen voor ouderen bevinden zich op de 3e verdieping en hoger. De hoge geluidsbelasting van de A10 wordt geweerd met inpandige serres. De hoogbouw bestaat uit een corridor met driekamerappartementen en tweekamerwoningen op de kop van het zuiden. De schuine vleugel bestaat uit galerijwoningen, waarbij de privé buitenruimte op het zuidoosten zijn gecombineerd met de galerij.

Essentieel voor ouderenwoningen is dat de woningen een community-building kunnen vormen door een gemeenschappelijke tuin op het dak op de derde verdieping [op het zorggebouw], tussen de schuine vleugel en de hoogbouw. Vanuit de liften en trappenhuizen en vanuit de woningen is goed zicht op deze buitenruimte, die bovendien gekoppeld kan worden aan een gemeenschappelijke ruimte op de kop van de hoogbouw. Een buurtkamer op de begane grond kan direct naast de hoofdentree van de woningen worden gesitueerd en zo een schakel zijn tussen woningen en buurt.

Meer informatie op aanvraag.

Project
Korthagenhuis

Locatie
Amerbos 590, Amsterdam

Programma
110 appartementen 55+,
4.903 m2 g.o. zorg, parkeergarage (18 pp) en
654 g.o. m2 bedrijfsruimte

Bruto vloeroppervlak
18.174 m²

Opdrachtgever
Eigen Haard

Haalbaarheidsonderzoek, structuurontwerp
2019 – 2022

Architect
Philip Breedveld

Meer projecten

Vondelstede

Herontwikkeling van het verpleeghuis aan het Vondelpark, vroeger bejaardenverzorgingstehuis Maria Sophiaoord.
Delen: