Het Schip

Amsterdam Spaarndammerbuurt

Woningbouwcomplex Het Schip is in 1919 gebouwd naar ontwerp van Michel de Klerk en is een icoon van de Amsterdam School.

Restauratie: Speerpunt van de restauratie van het casco was herstel van het gevelmetselwerk, waarvan groter delen zijn vervangen met speciaal gebakken stenen, bouwkundige aansluitingen, daken, fundering. Op basis van uitgebreid onderzoek zijn de oorspronkelijke kleuren teruggebracht.

Verduurzamen: Met respect voor het monument zijn comfortverbeteringen en duurzaamheids-maatregelen integraal toegepast, waaronder isolatie met voorzetwanden, dubbel glas en installaties. Met lage temperatuur verwarming zijn de woningen voorbereid op toekomstige energietransities. Per portiek is de apparatuur voor ventilatie en per drie portieken die voor verwarming georganiseerd op de bergzolders. De corporatie kan onderhoud verrichten zonder de woningen te betreden.

Wonen: Het Schip is ‘een paleis voor de arbeider’, een monument voor de sociale woningbouw. Om hier goed te kunnen blijven wonen moeten de woningen voldoen aan hedendaagse eisen. Bij de vorige renovatie in de jaren ‘70 was de woningdifferentiatie aangepast door samenvoeging van woningen en opheffen van trappenhuizen. In deze renovatie zijn de bestaande monumentale trappenhuizen uitgangspunt en is bezien hoe het casco optimaal kon worden benut voor de nieuwe woningen. Waar mogelijk (in samenspraak met de bewoners) zijn woningen weer gesplitst of alsnog samengevoegd om daarmee beter gebruik te kunnen maken van de beperkt beschikbare buitenruimte en de onbenutte zolderruimtes.

In het proces is intensief gebruik gemaakt van open-BIM, met het ifc-gebouwmodel als basis voor de uitwisseling van informatie op het gebied van bouwtechniek, tekeningen, besteksystematiek en calculatie. Het ontwerp is gestart met een bouwtechnisch opname door een multidisciplinair bouwteam om alle problematieken van het gebouw in kaart te brengen.

Project
Het Schip

Locatie
Oostzaanstraat, Zaanstraat, Hembrugstraat, Amsterdam
Programma
Renovatie 82 woningen; rijksmonument

Opdrachtgever
Eigen Haard

Ontwerp
2013 – 2015

Uitvoering
2015 – 2017

Bureau
Archivolt Architecten

Team
Ramon Pater (restauratie), Petra van Diemen, René Westhoff, Eric Smook, Frans Huijing, Philip Breedveld (architect)

Meer projecten

De Orchidee

30 duurzame startersappartementen. Herbestemming voormalig sanatorium in Hilversum (renovatie en nieuwbouw).

Vondelstede

Herontwikkeling van het verpleeghuis aan het Vondelpark, vroeger bejaardenverzorgingstehuis Maria Sophiaoord.
Delen: