Bloemenbuurt

Hilversum

De Bloemenbuurt bestaat uit de eerste woningbouwontwerpen van Willem Marinus Dudok als gemeentearchitect van Hilversum.

A – De Anemonebuurt (1915-1919) was de eerste gemeentelijke woningbouw, een ‘doelmatige woonwijk(…) voor ingezetenen die slechts een minimale huursom kunnen betalen…’. Dudok: ’[…] Getracht [is] in het geheele complex zooveel mogelijk afwisseling te brengen. Ik heb dan ook niet opgezien tegen veel teekenwerk, om een groote verscheidenheid in woningtype zoowel als in uiterlijken vorm te bereiken, terwijl veelvuldig toegepaste breking in de rooilijnen aan de straten een zeker schilderachtig affect zal verleenen.’ Deze kleinschaligheid wordt gecombineerd met poorten en stedelijke assen in het stratenplan, gericht op de naburige Clemenskerk, en met een leeszaal boven een poort aan de Neuweg.

G – De tweede gemeentelijke woningbouw werd de Geraniumbuurt (1918-1920), een symmetrisch stratenpatroon met een school in het centrum. Dudok werkte zelf het middelste deel uit, architecten Vorkink en Wormser de oostelijke en westelijke blokken.

L – De vijfde (1920-1922) en zevende (1922-1923) gemeentelijke woningbouw, ook met een school in het hart van de buurt en geheel van Dudok, is bekend als de Lavendelbuurt.

De meeste huizen zijn gemeentelijk monument. Door ingrepen in de loop der jaren, zoals het plaatsen van nieuwe voordeuren (‘keukendeuren’) en kunststof kozijnen met dubbelglas en door alle ramen hetzelfde uit te voeren was de architectonische verfijning en de ruimtelijke dynamiek matig leesbaar.

Met de renovatie is beoogd het oorspronkelijk beeld te herstellen. In de eerste plaats door terugbrengen van houten kozijnen en ramen met dubbel glas. Aan de straatzijde inclusief de oorspronkelijke roedeverdelingen, soms met bijzondere indelingen met diagonale vierkanten op de verdieping. Aan de achterzijde op basis van functionele overwegingen, maar wel in hout voor eenheid en consistentie in onderhoud. Speciale aandacht ging uit naar het terugbrengen van de oorspronkelijke vorm en kleur van de voordeuren, die per bouwperiode en per architect het aanzien van de woningen bepaalden.

Met de ingrepen is rekening gehouden met (toekomstige) aanpassingen van ventilatie- en verwarmingssystemen. Daarmee biedt het herstel van de casco’s de stedenbouwkundige basis voor ingrepen op woningniveau bij mutatie of na verkoop van woningen.

Project
Bloemenbuurt
Locatie
Bosdrift, Leliestraat, Neuweg, Hilvertsweg, Diependaalselaan, Hilversum
Programma
Renovatie casco 571 woningen, merendeels gemeentemonument

Opdrachtgever
Dudok Wonen

Ontwerp
2008 – 2017

Uitvoering
2009 – 2018, in 3 fases

Architectenbureau
Archivolt Architecten

Team
Frans Huijing, Gerard Versteeg, Sunny Jessurun, Frederike Kuipers,
Philip Breedveld

Meer projecten

Delen: